"Nood aan een onafhankelijke Voorzitter in het algemeen belang van het Belgische voetbal"

Bijna een jaar na mijn aanstelling als Voorzitter van de Belgische Pro League heb ik besloten om mijn mandaat ter beschikking te stellen. Deze beslissing zal voor velen een verrassing zijn, maar ze is vastberaden en met overtuiging genomen na een periode van na rijp beraad en in overleg met mijn entourage. Het voorzitterschap van een belangrijk orgaan zoals de Pro League is voor mij niet langer verenigbaar met het voorzitterschap van een topclub.

Zowel de Pro League als RSC Anderlecht staan voor een aantal zeer grote uitdagingen, die sinds het begin van mijn mandaat als Voorzitter alleen nog maar zijn toegenomen. Die uitdagingen wil ik niet uit de weg gaan, integendeel.

Alleen is het tijdens de uitvoering van mijn mandaat duidelijk geworden dat er op korte termijn verschillende ‘conflicts of interest’ zullen ontstaan. In het belang van de geloofwaardigheid van de Pro League en mezelf, mag ik geen beslissende rol spelen in belangrijke dossiers.

Sinds mijn aanstelling bij de Pro League hebben we samen met CEO Pierre François en het hele team de aanzet gegeven tot een aantal belangrijke hervormingen in het Belgische profvoetbal.
Het is mijn uitdrukkelijke wens dat deze hervormingen verder worden doorgevoerd om de toekomst 
van ons voetbal gezonder te maken. In die optiek herhaal ik ook mijn pleidooi voor een onafhankelijke Voorzitter van de Pro League, die voldoende affiniteit heeft met het voetbal, maar die op geen enkele manier met een Belgische club verbonden is.

Wat méér is, het is mijn vaste overtuiging dat de Pro League méér dan ooit door onafhankelijke leiders intens betrokken moet zijn bij de werking van de Koninklijke Voetbalbond, zodat de belangen worden verdedigd maar belangenvermenging wordt uitgesloten.   

Mijn prioriteit ligt vandaag bij RSC Anderlecht. Wij staan voor een cruciale transitieperiode die bepalend is voor een succesvolle toekomst van de club. Vanuit RSC Anderlecht zullen we constructief blijven meewerken aan de noodzakelijke veranderingen in het Belgische voetbal. We willen daarin een voortrekkersrol vervullen op basis van de normen en waarden van onze club. Als RSC Anderlecht het goed doet, ben ik ervan overtuigd dat het goed is voor alle clubs.

Graag bedank ik de CEO van de Pro League, Pierre François en zijn medewerkers. We hebben het voorbije jaar op een uitstekende manier kunnen samenwerken. Ik bedank ook de collega’s van de andere Pro League clubs voor de constructieve houding en hun vertrouwen tijdens de uitvoering van mijn mandaat. Ik ben er van overtuigd dat we samen het Belgisch voetbal verder eendrachtig zullen dienen op de best mogelijke manier. Soms vind je de job van je leven … maar moet je uit voortschrijdend inzicht vaststellen en toegeven dat niet altijd alle puzzelstukken kunnen samenvallen.

Marc Coucke, Uittredend Voorzitter Pro League

Lees verder