Fanboard

Verslag Fanboard van 28/01/19  

Aanwezig:

Fan Board: Rudy Draps, Loic Balza, Ludo Lecomte, Joeri Philips, Christophe Hooreman, Nico De Raedt (ter vervanging van Frank Eeckhout)

RSCA: Frederic Broos - Gianni Vanderjeugd – David Steegen  

Agenda Fan Board:

1. Voorstelling jeugdopleiding (Kevin Vermeulen - RSCA)

Erg geapprecieerd door fan board.

2. Voorstelling Frederic Broos + catering T4  

RSCA stelt de nieuwe stadion directeur Frederic Broos voor.

RSCA vraagt de steun aan de fanclubs om massaal deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek bij de stadionbezoekers en fanclub leden. Het initiatief wordt positief onthaald door de Fan Board.

Fan Board ventileert alvast dat de catering voor de T4 fans niet voldoet:

• Geen catering mogelijkheden voor N1, N2 en N3 vakken. 

• Fans willen hamburgers en braadworsten.

RSCA onderzoekt het gegeven en probeert op de volgende meeting een oplossing te bieden.

3. Fan event Februari (RSCA)  

RSCA Voorzitter Marc Coucke nodigt de vertegenwoordigers van de Fan Clubs uit op 13/02 om het glas te heffen op het nieuwe jaar en de nieuwe coach, technisch directeur en spelers voor te stellen.

Fan Board vraagt om 5 leden per club (ipv 2) omdat sommige besturen over méér dan 2 bestuursleden bestaan (totaal +/- 250).

Fan board vraagt of de Fan Board leden met hun partner mogen komen (6).

RSCA zal een antwoord geven voor maandag 04/02.   

4. Feedback center circle banner   

RSCA heeft dit in business review meeting van januari gemeld. Antwoord volgt voor het einde van het seizoen.  

5. Verdeling tickets op verplaatsing (all)  

Fans gaan zich beraden over verdeling op een interne vergadering.

Club verzekert dat er niet aan quota geraakt wordt indien niet alles opgenomen is.

RSCA zal méér tickets voor uit fans voorzien indien RSCA ook méér tickets krijgt.

Fan Board meldt dat onze eigen fans te streng bestraft worden. Er wordt, volgens de Fan Board, met 2 maten en 2 gewichten gehandeld.

RSCA neemt het op met de veiligheidsverantwoordelijke.

De Fan Board vraagt of de SLO aanwezig kan zijn op de veiligheidsvergadering voor elke wedstrijd. 

RSCA zal dit voorstellen en meenemen in de evaluatie van de taken van de SLO.

Fan Board vraagt uitbreiding in UIT VAK (vooral tegen toppers) om méér tickets te krijgen bij de topclubs (Brugge, Standard, etc…).

RSCA onderzoekt het maar overweegt het uitsluitend als RSCA Fans méér tickets krijgen in Brugge, Luik etc… Ook hier wordt de veiligheidsverantwoordelijke ingeschakeld.   

6. Aanwezigheid supporterclubs op Fan Dag (all)  

RSCA is hier akkoord mee maar onderstreept dat de stand door de FAN BOARD georganiseerd wordt (geen aparte fanclub stands).

Het staat de individuele clubs vrij om hieraan mee te werken.

De club zal dit ondersteunen (bv met aanwezigheid Legends etc…) en meenemen in de communicatie van het event ter promotie van de stand.  

7. 1ste voorstel Charter (Gianni VDJ)  

Gianni stuurt de eerste draft van het Charter naar de Fan Board.

Fan Board koppelt terug en geeft feedback op volgende fan board meeting.

8. Fan Day (all)  

Fan Board wil 

• meer beleving op Fan Dag 

• méér beleving en betrokkenheid van de spelers zelf 

• dat het event doorgaat in het stadion

Fan Board stelt concrete vernieuwingen voor op volgende meeting.  

Fan Board dringt aan op jaarlijkse gala match.

RSCA zal dit aan de directie en sportief management melden.

RSCA vraagt ook rekening te houden met eventuele infrastructuur werken aan het stadion (nieuw veld, nieuwe chauffage, nieuw sproeisysteem…).

Suggestie: Brussels toernooi IRIS CUP op RSCA.

9. Play Offs : activaties Fans (all)

Fan Board staat hier voor open. Fan Board vraagt betere voorbereiding (niet zoals vorige play offs).

RSCA vraagt suggesties om fans vroeger in stadion te krijgen.

FAN BOARD: 

• Prijs bier moet zakken (duurder dan op café)

• Verbetering catering in stadion (betere kwaliteit buiten stadion)

• Streamers stock => 2 à 3 goede streamers actie: 10.000 euro (min 4 matchen) 

RSCA:

•  Dit wordt meegenomen in tevredenheidsonderzoek (zie punt 2)

•  RSCA neemt punten op met commerciële dienst  

10. Verandering werking ticketing (Gianni/David)

Gianni licht veranderingen toe: 

• Het sluiten van Ticketing & installeren van Ticketpunt in de Fanshop blijft van toepassing.

• Vanaf heden dienen fanclubs die tijdens de week om hun tickets komen GEEN mail meer te sturen op voorhand. Tickets zullen direct afgedrukt worden aan het Ticketpunt. 

Voor afhalingen op zaterdag dient WEL nog verwittigd te worden voor vrijdag 17u. 

• RSCA voert vanaf de volgende thuismatch een fee voor vergeten abonnementen: 5 euro om de administratieve kost te dekken.

• FAN BOARD meldt dat QR code van abonnement niet overeenkomt met QR code van de app.

RSCA geeft de fout toe en zal de nodige maatregelen nemen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

• FAN BOARD meldt dat er lange wachtrijen waren aan loket 13 (tickets standard).

RSCA geeft toe dat er miscommunicatie was en dat om een eenmalig incident gaat. De fastlane voor de fan clubs blijft gelden en is prioritair op wedstrijddagen aan LOKET 6 binnen. 

• Fan Board vraagt om verduidelijking omtrent het eigen beheer van abonnementen (uit & thuis).

RSCA zal die na intern overleg geven op de volgende Fan Board vergadering. RSCA streeft samen met de fans naar een uniform systeem voor beheer van de tickets fan clubs.

• FAN BOARD vraagt verduidelijking over wat gebeurt met tickets die te koop worden aangeboden via Tweedehandsmarkt.

RSCA legt uit dat tickets die door fans te koop worden geplaatst aan eenzelfde tarief worden verkocht dan de traditionele ticketverkoop. 

RSCA legt uit dat de mogelijke verdienste voor de fan en de verdeling van de opbrengst openlijk gecommuniceerd staat op de website: https://www.rsca.be/nl/2ndhand.

11. Digitalisatie: verlies leden fan clubs (all)  

FR leden van Fan Board vragen om een tussenkomst van RSCA om het ledenverlies te compenseren. De redenering is dat leden van clubs zelf hun abo regelen online en niet méér via de fan club gaan (een van de diensten die fan clubs aan hun leden bieden).

RSCA heeft geïnvesteerd in een nieuw digitaal platform om méér comfort aan de supporters te bieden.

RSCA wil de leden van alle fan clubs voordelen bieden in het nieuw membership programma dat volgend seizoen aan de supporters voorgesteld wordt.

RSCA bekijkt ook of het lidmaatschap aan een fan club kenbaar gemaakt kan worden in het nieuw membership programma.  

Fan Board vraagt om de naam van de fan club op abo af te drukken (zoals vroeger).

RSCA bekijkt of dit voor het nieuwe seizoen mogelijk is.

12. Files N & S (RSCA)  

FAN BOARD maakt melding van lange files voor de fans van vakken N & S aan food & dranken standen.

RSCA neemt dit op met Bevers (zie punt 2).

RSCA merkt op dat een deel van de vakken toegang kan hebben tot Fan Village (wat vele fans blijkbaar niet weten).    

13. Abonnement cashless (RSCA)  

Gianni licht toe dat abonnement niet mag doorgegeven worden (wettelijk).   

14. Sfeer Licht stadion CVDS (RSCA)  

Fan Board vraagt om lichtspel (à la NBA, STVV etc..) in stadion mogelijk te maken.

RSCA antwoordt dat dat vooralsnog niet mogelijk gezien het type lichtinstallatie (30 min voorverwarming waardoor volledige duisternis niet kan en het op die manier voorbij gaat aan het effect van een licht show).  

15. Files fanclubs (RSCA)

ZIE PUNT 10  

16. RSCA Away - handtassen vrouwen (RSCA)

Elke club in België heeft een apart regelgeving waardoor RSCA en de stewards beslist hebben om geen handtassen toe te laten.

Om de ongemakken te vermijden biedt de club een uniforme regelgeving (tas kan altijd op bus achterblijven).

Dit gegeven zal aan de Proleague voorgelegd worden.

17. Bus fans RSCA Legend café (RSCA)

Politie laat dit niet toe wegens extra manschappen (Verkeerschaos).

Door de maatregel missen sommige chauffeurs met abo tot een half uur van de wedstrijd.

Dit gebeurt maximum 2x per seizoen (wanneer parking Westland nog niet beschikbaar is wegens opening Westland).

Fan Board vraagt om oude parking Q5 te recupereren.

RSCA bekijkt of dit vanaf volgend seizoen kan.

18. Peterschap fan clubs (RSCA)

Supportersavonden

FAN BOARD geeft lijst van gewenste spelers – club licht spelers in.

Fan board vraagt om de aanwezigheid van spelers op supportersevenementen verplicht te maken. Ze merken op dat de spelers van een andere grote club verplicht zijn om naar minstens 3 fan evenementen per seizoen te gaan.

RSCA zal dit opnemen met sportieve directie.  Fan Board vraagt om na wedstrijden de ereronde weer tegen de wijzers in te laten verlopen.

RSCA neemt dit op met Team Management.

19. Nieuwe SLO ? (RSCA)

Eric De Boeck heeft na jarenlange trouwe dienst ontslag genomen als SLO van RSC Anderlecht.

RSCA en de Fan Board betreuren de beslissing.

Eric De Boeck heeft de redenen van zijn ontslag aan de club en de fan board toegelicht.

RSCA zal een evaluatie van de steeds complexer wordende taak van SLO (nieuwe regelgeving) maken en daarna de nodige stappen nemen om een nieuwe SLO aan te stellen.  

20. Varia:

Fan Board stelt voor om 5% van de stadioncapaciteit (UEFA regel) uniform toe te passen in de Jupiler Pro League.

RSCA neemt dit op directie.

Verslag Fanboard van 27/11/18

Aanwezig voor de fans

Frank Eeckhout, Joeri Philips, Loïc Balza, Ludovic Lecomte, Rudy Draps, Christophe Hooreman

Aanwezig voor RSCA

David Steegen, Sven Dewachter, Gianni Van der Jeugd en Michael Verschueren

Verslag:

David Steegen heet iedereen welkom en brengt een samenvatting van de vorige meeting

Cfr. presentatie: link

Agendapunten RSCA:

1. Presentatie sportief beleid en internationaal departement (Michael Verschueren)

Michael Verschueren stelt het nieuwe sportief beleid en het internationaal departement voor. De financiële kloof met de grote landen is erg groot geworden. De globalisering van voetbal (de grote Europese clubs halen 60% inkomsten uit het buitenland) stelt de club voor een nieuwe uitdaging: naar het voorbeeld van Ajax zet RSCA in op de verdere ontwikkeling van eigen jeugd en het vermarkten van de opleiding in het buitenland.

RSCA wil spelers opleiden die de waarden van paars wit vertegenwoordigen en altijd uitmuntendheid nastreven. Deze waarden zijn vervat in het motto “As a champion”. Vandaar de aanwerving van Pär Zetterberg. Hij moet, samen met de nieuwe sportieve medewerkers, gestalte geven aan het nieuwe beleid van de club: jonge talentvolle spelers detecteren, opleiden en in de eerste ploeg brengen. De waardevolle transfers moeten een meerwaarde bieden om onze ambities te realiseren.     

Het doel is om op termijn te voetballen met 50% eigen opgeleide spelers en 50% aangekochte voetballers. Vroeger was de verhouding : 90% aangekocht en 10% uit de opleiding.

Het exporteren van het RSCA opleidingsmodel “In Youth we trust” zal zich in een eerste fase richten op enkele belangrijke landen: China, de VS en Japan.

Het programma wordt aangeboden aan clubs en federaties zodat zij op termijn ook eigen jeugd kunnen opleveren.

Michael Verschueren licht ook de methodiek toe. “In youth we trust” behelst 3 pijlers:

 • Het opleiden van trainers (“train the trainers”)
 • Een online platform
 • Een didactisch contentprogramma

2. Charter RSCA & Fans

De Fanboard stelt zich tot doel om een gezamenlijk charter op te stellen dat door zo veel mogelijk supportersclubs ondertekend zal worden.

De club stelt een eerste voorstel op dat op de volgende Fanboardmeeting (eind januari) wordt besproken.

Het charter is een samenvatting van de gedragscode van club en fans.

Deadline: einde huidig seizoen

3. Voorstelling Gianni Van der Jeugd en bedanking Sven Dewachter

Sven Dewachter dankt de fanclubs voor de goede samenwerking van de voorbije jaren en licht zijn nieuwe uitdaging toe.

Gianni Van der Jeugd zal zijn taken overnemen als verantwoordelijke van de ticketing.

4. Verdeling Tickets Away

Sven licht de huidige ticketverdeling toe.

De verdeling wordt bepaald door 3 verschillende parameters:

 • Aantal abonnees per club
 • Aantal tickets op verplaatsing opgenomen in het verleden.
 • Eventuele sancties n.a.v. wangedrag, achterstallige betalingen, administratieve nalatigheden…

De club vraagt aan de Fanboard om een eventueel nieuw verdeelsysteem voor te stellen.

De Fanboard vraagt:

 • Om de busverdeling (bv. verplaatsing naar Gent) zo vroeg mogelijk te communiceren zodat de supportersclubs zich beter kunnen organiseren om samen te werken.
 • Hoe lang zijn sancties die impact hebben op de ticketverdeling van kracht?
 • Om de communautaire quota’s te harmoniseren (busaantallen 14% FR en 86% NL)
 • Aan de Voorzitter om de Pro League voor te stellen om naar voorbeeld van de UEFA 5% van de stadioncapaciteit aan bezoekers te geven.
  (De club merkt op dat de burgemeesters – politie – altijd het laatste woord hebben)

RSCA :

 • Vraagt aan fanclubs om de aantallen zo snel mogelijk te communiceren.
 • Clubs die niet alle tickets opnemen die hen toegewezen zijn, worden daarvoor niet meteen gesanctioneerd door hen tickets af te nemen. Tickets die niet afgenomen worden kunnen dan herverdeeld worden aan de clubs die extra tickets aangevraagd hebben voor de desbetreffende wedstrijd. Als clubs vijf keer per seizoen hun tickets niet opnemen, kunnen het seizoen daarop wel minder tickets toegewezen worden aan die clubs.

Agendapunten Fanboard

1. Mauves Army

RSCA garandeert een dialooglijn met de Mauves Army: veiligheidsverantwoordelijke Christelle Boucar is het aanspreekpunt inzake veiligheid en tifo’s.

2. Verdeling tickets aan fanclubs tijdens de week

De club informeert dat de afdeling Ticketing op korte termijn zal verhuizen naar de fanshop. Er wordt ook een studiebureau ingeschakeld – vanaf begin januari - om een nieuwe manier voor te stellen om de tickets zo efficiënt mogelijk aan de fanclubs te bezorgen tijdens de week. De mensen van de fanshop krijgen een opleiding hiervoor. Dat zal tijd enige tijd vergen.

De club vraagt geduld maar verzekert een vaste contactpersoon waar de fanclubs terecht kunnen. Die contactpersoon wordt voor het einde van het jaar gecommuniceerd aan de Fanboard en de fanclubs.

De Fanboard merkt op dat de sluiting van de ticketing het sociaal contact met de club vermindert. De club zal er alles aan doen om doen om beschikbaar te blijven zodat de verhouding en de dialoog met de fanclubs intact blijven. 

3. Sociale mediaplatformen & kleurgebruik stadion

RSCA verbindt zich om een evenwicht te blijven behouden tussen beide landstalen bij haar communicatie op sociale media.
De club zal met haar partners bekijken hoe ze het juiste kleurgebruik kan stimuleren in het stadion.

4. Fan Relation Manager

De Fan Board vraagt om een Fan Relation Manager aan te stellen om activaties die méér sfeer genereren mogelijk te maken.

De club stelt dat de Fan Board ten alle tijden het initiatief mag nemen en ten alle tijden voorstellen mag doen aan de verschillende contactpersonen van RSCA: David Steegen, Gianni Vanderjeugd & Christelle Boucar.

5. Kick-off oud-spelers

RSCA neemt nota van de opmerking om maar 1 speler of 1 trainer de thuiswedstrijden te laten aftrappen.

De reden om er verschillende gasten te hebben is om verschillende generaties aan bod te laten komen.

De club neemt ook nota van de opmerking om geen overdaad aan oud-spelers op te voeren.

6. Nieuw lid Fanboard

 De vorige Fanboard heeft unaniem beslist om 2 vertegenwoordigers uit Vlaanderen, 2 uit Brussel en 2 uit Wallonië te laten zetelen in de Fanboard.

Sommige leden van de Fanboard willen de beslissing herzien omdat er méér Vlaamse clubs zijn en stellen voor om een Vlaamse vertegenwoordiger toe te voegen.

Na debat en overleg is besloten om de statuten te blijven eerbiedigen. De werking zal geëvalueerd worden op het einde van het huidig mandaat (mei 2020)

7. Nieuwjaarsreceptie fanclubs

RSCA stelt een datum voor in de loop van de maand december i.v.m. de nieuwjaarsreceptie met het bestuur, de fanclubs, de technische staf en de spelers.

8. Vergroting bezoekersvak

De Fanboard vraagt om méér bezoekende fans (extra vakken: S14 en S15) toe te laten zodat onze fans méér tickets zouden krijgen op uitwedstrijden.

RSCA meldt dat het de wil van de club is om het vak voor minder validen ingrijpend te vergroten vanaf volgend seizoen na het weghalen van de “Engie”-banner.

Er wordt desalniettemin een aanvraag geformuleerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken om méér bezoekende fans toe te laten in het desbetreffende vak.    

9. Europese uitwedstrijden: Fan Charters – Vouchers – Bustransfers

Fan Charters: de club maakt geen budget vrij om Fan Charters te organiseren.

De club heeft het vouchersysteem afgeschaft om het de fans makkelijker te maken op verplaatsing.

Bustransfers: deze worden georganiseerd wanneer het nodig en/of mogelijk is.

10. Gastspreker

De club gaat graag in op de vraag om op elke Fanboardmeeting een gastspreker uit te nodigen en heeft de toon al gezet door Michael Verschueren uit te nodigen. Ook de leden van de Fanboard mogen iemand voorstellen.

11. Datum volgende Fanboardmeeting

De club stelt onderstaande data voor de volgende Fanboardmeeting:

 • 21/01/19 of 28/01 of 07/02