Fanboard

Beste fans,

Meer dan twee jaar geleden werd de Fanboard opgericht om de dialoog tussen de club en de trouwe fans te verbeteren. Op vraag van de leden van de Fanboard publiceren we, vanaf nu, het rapport van de vergadering zodat alle fans op de hoogte blijven van de werking. Aarzel niet om uw vragen, voorstellen en ideeën aan de Fanboard over te maken. De club zal spoedig een algemeen e-mailadres publiceren waar u terecht kan om de Fanboard te bereiken.

De Fanboard bestaat uit:

 • Rudy Draps (Anderlecht United)
 • Frank Eeckhout (Stamcafé)
 • Loïc Balza (Purple Devil Gembloux)
 • Ludovic Lecomte (RSCA Mons)
 • Joeri Philips (Magic Mauves)
 • Christophe Hooreman (Purple Heart Fanatics 09)
 • Eric De Boeck (Supporter Liaison Officer)

David Steegen, Public Affairs RSCA

Rapport Fanboard 27/11/18

Aanwezig voor de fans

Frank Eeckhout, Joeri Philips, Loïc Balza, Ludovic Lecomte, Rudy Draps, Christophe Hooreman

Aanwezig voor RSCA

David Steegen, Sven Dewachter, Gianni Van der Jeugd en Michael Verschueren

Verslag:

David Steegen heet iedereen welkom en brengt een samenvatting van de vorige meeting

Cfr. presentatie: link

Agendapunten RSCA:

1. Presentatie sportief beleid en internationaal departement (Michael Verschueren)

Michael Verschueren stelt het nieuwe sportief beleid en het internationaal departement voor. De financiële kloof met de grote landen is erg groot geworden. De globalisering van voetbal (de grote Europese clubs halen 60% inkomsten uit het buitenland) stelt de club voor een nieuwe uitdaging: naar het voorbeeld van Ajax zet RSCA in op de verdere ontwikkeling van eigen jeugd en het vermarkten van de opleiding in het buitenland.

RSCA wil spelers opleiden die de waarden van paars wit vertegenwoordigen en altijd uitmuntendheid nastreven. Deze waarden zijn vervat in het motto “As a champion”. Vandaar de aanwerving van Pär Zetterberg. Hij moet, samen met de nieuwe sportieve medewerkers, gestalte geven aan het nieuwe beleid van de club: jonge talentvolle spelers detecteren, opleiden en in de eerste ploeg brengen. De waardevolle transfers moeten een meerwaarde bieden om onze ambities te realiseren.     

Het doel is om op termijn te voetballen met 50% eigen opgeleide spelers en 50% aangekochte voetballers. Vroeger was de verhouding : 90% aangekocht en 10% uit de opleiding.

Het exporteren van het RSCA opleidingsmodel “In Youth we trust” zal zich in een eerste fase richten op enkele belangrijke landen: China, de VS en Japan.

Het programma wordt aangeboden aan clubs en federaties zodat zij op termijn ook eigen jeugd kunnen opleveren.

Michael Verschueren licht ook de methodiek toe. “In youth we trust” behelst 3 pijlers:

 • Het opleiden van trainers (“train the trainers”)
 • Een online platform
 • Een didactisch contentprogramma

2. Charter RSCA & Fans

De Fanboard stelt zich tot doel om een gezamenlijk charter op te stellen dat door zo veel mogelijk supportersclubs ondertekend zal worden.

De club stelt een eerste voorstel op dat op de volgende Fanboardmeeting (eind januari) wordt besproken.

Het charter is een samenvatting van de gedragscode van club en fans.

Deadline: einde huidig seizoen

3. Voorstelling Gianni Van der Jeugd en bedanking Sven Dewachter

Sven Dewachter dankt de fanclubs voor de goede samenwerking van de voorbije jaren en licht zijn nieuwe uitdaging toe.

Gianni Van der Jeugd zal zijn taken overnemen als verantwoordelijke van de ticketing.

4. Verdeling Tickets Away

Sven licht de huidige ticketverdeling toe.

De verdeling wordt bepaald door 3 verschillende parameters:

 • Aantal abonnees per club
 • Aantal tickets op verplaatsing opgenomen in het verleden.
 • Eventuele sancties n.a.v. wangedrag, achterstallige betalingen, administratieve nalatigheden…

De club vraagt aan de Fanboard om een eventueel nieuw verdeelsysteem voor te stellen.

De Fanboard vraagt:

 • Om de busverdeling (bv. verplaatsing naar Gent) zo vroeg mogelijk te communiceren zodat de supportersclubs zich beter kunnen organiseren om samen te werken.
 • Hoe lang zijn sancties die impact hebben op de ticketverdeling van kracht?
 • Om de communautaire quota’s te harmoniseren (busaantallen 14% FR en 86% NL)
 • Aan de Voorzitter om de Pro League voor te stellen om naar voorbeeld van de UEFA 5% van de stadioncapaciteit aan bezoekers te geven.
  (De club merkt op dat de burgemeesters – politie – altijd het laatste woord hebben)

RSCA :

 • Vraagt aan fanclubs om de aantallen zo snel mogelijk te communiceren.
 • Clubs die niet alle tickets opnemen die hen toegewezen zijn, worden daarvoor niet meteen gesanctioneerd door hen tickets af te nemen. Tickets die niet afgenomen worden kunnen dan herverdeeld worden aan de clubs die extra tickets aangevraagd hebben voor de desbetreffende wedstrijd. Als clubs vijf keer per seizoen hun tickets niet opnemen, kunnen het seizoen daarop wel minder tickets toegewezen worden aan die clubs.

Agendapunten Fanboard

1. Mauves Army

RSCA garandeert een dialooglijn met de Mauves Army: veiligheidsverantwoordelijke Christelle Boucar is het aanspreekpunt inzake veiligheid en tifo’s.

2. Verdeling tickets aan fanclubs tijdens de week

De club informeert dat de afdeling Ticketing op korte termijn zal verhuizen naar de fanshop. Er wordt ook een studiebureau ingeschakeld – vanaf begin januari - om een nieuwe manier voor te stellen om de tickets zo efficiënt mogelijk aan de fanclubs te bezorgen tijdens de week. De mensen van de fanshop krijgen een opleiding hiervoor. Dat zal tijd enige tijd vergen.

De club vraagt geduld maar verzekert een vaste contactpersoon waar de fanclubs terecht kunnen. Die contactpersoon wordt voor het einde van het jaar gecommuniceerd aan de Fanboard en de fanclubs.

De Fanboard merkt op dat de sluiting van de ticketing het sociaal contact met de club vermindert. De club zal er alles aan doen om doen om beschikbaar te blijven zodat de verhouding en de dialoog met de fanclubs intact blijven. 

3. Sociale mediaplatformen & kleurgebruik stadion

RSCA verbindt zich om een evenwicht te blijven behouden tussen beide landstalen bij haar communicatie op sociale media.
De club zal met haar partners bekijken hoe ze het juiste kleurgebruik kan stimuleren in het stadion.

4. Fan Relation Manager

De Fan Board vraagt om een Fan Relation Manager aan te stellen om activaties die méér sfeer genereren mogelijk te maken.

De club stelt dat de Fan Board ten alle tijden het initiatief mag nemen en ten alle tijden voorstellen mag doen aan de verschillende contactpersonen van RSCA: David Steegen, Gianni Vanderjeugd & Christelle Boucar.

5. Kick-off oud-spelers

RSCA neemt nota van de opmerking om maar 1 speler of 1 trainer de thuiswedstrijden te laten aftrappen.

De reden om er verschillende gasten te hebben is om verschillende generaties aan bod te laten komen.

De club neemt ook nota van de opmerking om geen overdaad aan oud-spelers op te voeren.

6. Nieuw lid Fanboard

 De vorige Fanboard heeft unaniem beslist om 2 vertegenwoordigers uit Vlaanderen, 2 uit Brussel en 2 uit Wallonië te laten zetelen in de Fanboard.

Sommige leden van de Fanboard willen de beslissing herzien omdat er méér Vlaamse clubs zijn en stellen voor om een Vlaamse vertegenwoordiger toe te voegen.

Na debat en overleg is besloten om de statuten te blijven eerbiedigen. De werking zal geëvalueerd worden op het einde van het huidig mandaat (mei 2020)

7. Nieuwjaarsreceptie fanclubs

RSCA stelt een datum voor in de loop van de maand december i.v.m. de nieuwjaarsreceptie met het bestuur, de fanclubs, de technische staf en de spelers.

8. Vergroting bezoekersvak

De Fanboard vraagt om méér bezoekende fans (extra vakken: S14 en S15) toe te laten zodat onze fans méér tickets zouden krijgen op uitwedstrijden.

RSCA meldt dat het de wil van de club is om het vak voor minder validen ingrijpend te vergroten vanaf volgend seizoen na het weghalen van de “Engie”-banner.

Er wordt desalniettemin een aanvraag geformuleerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken om méér bezoekende fans toe te laten in het desbetreffende vak.    

9. Europese uitwedstrijden: Fan Charters – Vouchers – Bustransfers

Fan Charters: de club maakt geen budget vrij om Fan Charters te organiseren.

De club heeft het vouchersysteem afgeschaft om het de fans makkelijker te maken op verplaatsing.

Bustransfers: deze worden georganiseerd wanneer het nodig en/of mogelijk is.

10. Gastspreker

De club gaat graag in op de vraag om op elke Fanboardmeeting een gastspreker uit te nodigen en heeft de toon al gezet door Michael Verschueren uit te nodigen. Ook de leden van de Fanboard mogen iemand voorstellen.

11. Datum volgende Fanboardmeeting

De club stelt onderstaande data voor de volgende Fanboardmeeting:

 • 21/01/19 of 28/01 of 07/02